Een gezondheidsanalyse: de EMB-test

De Energetische Morfologische Bloedtest (EMB test) is een testmethode waarbij er door middel van een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens onderzocht. 

Bloedtesten in de reguliere zorg kunnen bloedarmoede, ijzertekort, schildklierafwijkingen, auto-immuunziekten en bepaalde infecties aan het licht brengen. Uit het bloed kan echter meer informatie gehaald worden.

Een geheel andere holistische benadering van een bloedonderzoek kan preklinische belastingen & energetische belastingen aantonen.

Veel cliënten willen een eenvoudige en voordelige methode om bloed individueel te beoordelen. De uitslag van de EMB test geeft bijzonder veel waardevolle en bruikbare informatie over meridiaan- en pathologische verstoringen van het lichaam.

Reguliere & complementaire geneeskunde

Bij dit onderzoek wordt dan met zowel een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het eerder opgetekende (klinisch) verhaal van de patiënt. Ook wordt gecontroleerd op een aantal complementaire waardes. Deze testmethode geeft een uitslag waarbij de bloedwaardes van rode en witte bloedcellen maar ook trombocyten (hematologisch bloedonderzoek) worden weergegeven.

Optimale waarden vitamines & mineralen

Verder geeft de testmethode inzicht in optimale waardes qua vitaminen en mineralen en eventuele absolute tekorten. De hiervoor beschreven testmethode als zodanig is niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek.

Deze onderzoeksmethode heeft namelijk zijn sporen verdiend door de resultaten bij patiënten na het door hen opvolgen van de (mede) o.b.v. de uitkomsten van de bloedtest gebaseerde adviezen. Wij horen terug van de aangesloten therapeuten dat ongeveer 70-80% van de patiënten verbetering opmerkt; patiënten herkennen zich ook vaak in de uitslag.

Leefstijl & suppletie advies

De suppletie adviezen die worden gegeven zijn vaak wel wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd, bijvoorbeeld B12 supplement bij een B12 deficiëntie of ijzertabletten bij een wat te lage ijzerstatus.

Wat is energetisch?

Alle cellen in het lichaam hebben een cel-eigen energetische waarde (trilling). Deze energetische waarde worden via bioresonantie gemeten waarna een totaal overzicht van de fysieke en mentale gezondheid zichtbaar wordt. Het apparaat zendt een orgaan specifieke trilling uit en ontvangt deze terug van het orgaan.

Het verschil tussen het gezonden en ontvangen signaal wordt omgezet waarna duidelijk te zien is hoeveel functieverlies er in een bepaalde cel is ontstaan. Bloed bevat ook energetische trillingen/waarde. Ons lichaam geeft op trillingsniveau aan wat er nodig is om weer in balans te komen. Alles is ‘energie’, volgens Einstein en je energie zegt alles over jouw gezondheid en emotioneel welbevinden.

Energie bestaat uit frequenties. Materie staat met elkaar in verbinding op trillingsniveau. De beroemde vergelijking E=mc2 zegt vereenvoudigd, dat massa (materie) naar energie kan worden omgerekend en vice versa.

EMB-Bloedtest

Door onze bloedvaten stroomt het bloed dagelijks 7000 keer rond met een uiterst waardevolle lading. Zuurstof, voedingsbestanddelen en afvalstoffen vervoert het vasculaire systeem van orgaan tot orgaan, van cel naar cel. Het bloed bereikt elke afgelegen uithoek van ons lichaam, van onze teennagels tot onze haarwortels. Het bloed is niet alleen transportmiddel, maar ook temperatuurregelaar en middelpunt van ons afweersysteem.

Regulier versus
Bloedtesten in de reguliere zorg kunnen bloedarmoede, ijzertekort, schildklierafwijkingen, auto-immuunziekten en bepaalde infecties aan het licht brengen. Uit het bloed kan echter meer informatie gehaald worden. Een geheel andere holistische benadering van een bloedonderzoek kan preklinische belastingen & energetische belastingen aantonen. Veel cliënten willen een eenvoudige en voordelige methode om bloed individueel te beoordelen. De uitslag van de EMB test geeft bijzonder veel waardevolle en bruikbare informatie over meridiaan- en pathologische verstoringen van het lichaam.

 
Een EMB bloedtest wordt uitgevoerd middels een vingerprik.  Een capillaire prikpen met een bloedbuisje en glaasje zijn voldoende om de test uit te voeren. De uitslagen zijn zowel energetisch als morfologisch gevalideerd.

Welke verstoringen van het lichaam kunnen wij aantonen met deze test?

 • Leverbelasting Vrije radicaal belasting
 • Darmverstoring (gedifferentieerd naar mycotische & dysbiotische belasting)
 • Parasietbelasting
 • Adrenale Status
 • pH balans
 • B12-status
 • Vitaminenpanel
 • Mineralenpanel
 • Spoorelementenpanel
 • Toxische belastng
 • Virale belasting
 • Bacteriële belasting
 • Geopatische stress
 • Pancreasinsufficiëntie

Tevens worden de reguliere waardes gemeten en geanalyseerd:

 • Trombocyten (aantal bloedplaatjes)
 • Rode bloedcellen (erytrocyten)
 • Witte bloedcellen (leukocyten)
 • Hemoblobine (Hb)
 • Hematocriet (Ht)
 • Mean Corpuscular Volume (MCV)
 • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

Boek vandaag nog een EMB-bloedtest  of kies eerst voor een gratis kennismakingsessie om te kijken of we iets voor je kunnen betekenen.