hartcoherentie

Hartcoherentie is een staat waarin het hart, de geest en de emoties in harmonieus evenwicht zijn. Dit wordt vaak bereikt door middel van ademhalingsoefeningen en technieken om stress te verminderen en positieve emoties te bevorderen.

In een staat van hartcoherentie werken de hartslag en ademhaling op een gecoördineerde manier samen, wat resulteert in een soort ritme dat regelmatig en ordelijk is. Dit verschijnsel wordt gemeten door de hartslagvariabiliteit (HRV), wat de verandering in tijd tussen opeenvolgende hartslagen is. Een hogere HRV wordt geassocieerd met betere fysieke en mentale gezondheid, terwijl een lagere HRV wordt geassocieerd met stress, vermoeidheid en zelfs een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

De coherentietraining, ook bekend als biofeedbacktraining, helpt mensen hun fysiologische reacties op stress te beheersen, wat kan leiden tot verbeterde cognitieve prestaties, emotioneel welbevinden en lichamelijke gezondheid.