De gezondheidsklachten & symptomen die jij als persoon in je eigen lichaam weet waar te nemen zijn slechts een indicatie. De oorzaak kan uit een geheel andere richting komen. De Healthscan & EMB-bloedtest geeft inzicht in de oorzaken van je (vage) klachten en bijvoorbeeld je vermoeidheid. Deze test maakt inzichtelijk welke mogelijke voedingstekorten, energetische verstoringen en belastingen ten grondslag liggen aan jouw klachten. Ook kan de de Healthscan & EMB-bloedtest als preventieve gezondheidscheck worden ingezet.