Healthscan hoe het werkt

De Healthscan, hoe het werkt: bioresonantie

De Healthscan is een kwantumtestinstrument. Het bepaalt het energetisch functioneren van de organen en lichaamssystemen zodat we inzicht kunnen krijgen in de ontwikkeling van disbalans, gezondheidsproblemen, afwijkingen en ziekten.

Magnetische veld

De Healthscan test het magnetische veld van je lichaamscellen op basis van bioresonantie en radionika. Een geavanceerd software systeem analyseert het resultaat. Deze analyse stelt geen diagnose in fysieke zin, maar onthult diepere energetische onevenwichtigheden in je subtiele aura- of etherische veld.

Bioresonantie

De principes van de gezondheidsscan vinden hun oorsprong in het bioresonantie onderzoek dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw door wetenschappers in Rusland is gestart. Sinds die tijd zijn er honderden miljoenen dollars besteed aan het testen en verbeteren van de technologie tot het huidige niveau van uitmuntendheid. 

De database die het hart van de Healthscan vormt, bevat exclusieve informatie die het resultaat is van het onderzoek en de behandeling van meer dan 100.000 patiënten met meer dan 1.000 gezondheidsproblemen.

Het diagnostische systeem maakt gebruik van kwantumresonantietechnieken om de specifieke organen van het lichaamsweefsel te onderzoeken; de elektromagnetische resonantie. De energie wordt versterkt en vervolgens wordt de informatie teruggekoppeld naar de computer. In de computer wordt het vergeleken met een enorme database.

Quantum energie

De kwantumsensor in de Healthscan verbindt jou, als gebruiker, en voegt deze samen tot een collectief globaal bewustzijn, ook wel bekend als het morfogenetische veld. De intrinsieke intelligentie van het morfogenetische veld staat in wisselwerking met het systeem, de computer en de software met de gewenste intentie. Tekortkomingen in het morfogenetische veld van jou als cliënt worden geïdentificeerd in de Healthscan en gecompileerd in een rapport.

Een persoonlijke analyse

Een ziekte is niet voor elke persoon hetzelfde. De ene is gevoeliger dan de andere. Een persoonlijke analyse door middel van een Healthscan kan prioriteiten aangeven, zodat het lichaam niet wordt belast met onnodige therapie. Wat we al kunnen doen is de symptomen herkennen die tot een ziekte of klachten leiden en aangeven welke factoren de problemen veroorzaken en voor hem het belangrijkst zijn om zijn levensstijl aan te passen.